Ptačí volání

Můžeme si vše, co slyšíme, zapsat na papír? A můžeme slyšet vše, co je písemně zaznamenáno? Telefonní záznamník se zapíná a přehrává nahrané zprávy. Neslyšíme však, jak si členové rodiny povídají o nedělním obědě nebo stížnosti rozrušeného souseda – místo toho se začínají ozývat zvuky dvanácti různých druhů ptáků. A k tomu vidíme ruku, která se snaží nalézt znaky, symboly či písmena, která by obsahovala to, co bylo právě proneseno. Jak postupujeme dál, symboly začínají tančit a žít si vlastním životem. Tančí po obrazovce a stávají se jazykem mnohem více věcí než jen ptačího zpěvu.

režie
Malcom Sutherland
země
Kanada
rok
2005