O projektu

Filmově-výchovný program pro děti ve věku 3–6 let

O projektu

Cinemini je světově unikátní projekt filmové výchovy pro děti ve věku 3 až 6 let. Tento původně německo-holandský projekt vznikal ve spolupráci s psychology, pedagogy a lektory a my ho od poloviny roku 2023 realizujeme u nás v Česku. Představuje kombinaci krátkých netradičně pojatých filmů a speciálně vyvinutých aktivit, které podpoří dětskou imaginaci a umocní jejich zážitek z filmu. Zábavnou a smysluplnou formou s dětmi objevujeme svět filmu a audiovize, čímž rozvíjíme jejich kreativitu, kritické myšlení i pozitivní vztah k filmu už od útlého věku. Dětem zároveň pomáháme rozvíjet jejich kreativitu při praktických úkolech.

Jak to probíhá?

Projekt probíhá pod vedením zkušeného lektora, který dětem postupně promítne několik krátkých filmů. Filmy byly pro Cinemini speciálně vybrány mezinárodní komisí tak, aby měly děti možnost objevit bohatou paletu kultur i způsobů filmových zpracování. Po každém filmu s dětmi lektor rozvíjí dialog o jejich dojmech, pocitech a myšlenkách, které v nich film vyvolal, a vybízí děti ke vzájemné interakci. Kreativita a prohloubení zážitku z filmu přichází na řadu při aktivitách, které jsou pro každý film na míru připraveny. Cílem těchto doprovodných aktivit je prohloubit dětskému diváku zážitek z filmu (a ten díky nim udrží po celou dobu programu pozornost).

Více informací

Proč je to důležité?

S audiovizuálními díly přicházejí děti do styku každý den, proto vnímáme jako důležité, aby se nad nimi naučily přemýšlet a mluvit o nich. Děti v předškolním věku vnímají obrazy a filmy pomocí jedinečné dětské imaginace mnohem intenzivněji, proto je tento věk je pro vývoj dítěte a jeho představivosti a fantazie klíčový. Naším cílem je u dětí také podporovat vývoj kritického myšlení, které je v současném digitálním světě o to důležitější. S dětmi si hravou formou povídáme o postavách, barvách, hudbě, ale také o tom co je ve filmu zaujalo či nezaujalo.

JAK CINEMINO VZNIKLO?

V roce 2019 vznikl světově unikátní projekt zaměřující se na filmovou výchovu pro děti ve věku 3–6 let. Jedná se o projekt Cinemini a Česká republika se od roku 2023 zařadila mezi několik málo zemí, kde je projekt realizován.

Od roku 2019 byl projekt pilotně vyvíjen v Německu a Holandsku ve spolupráci s psychology, pedagogy a lektory a v roce 2020 a 2021 byl naplno realizován v Holandsku a Německu, dále také v Estonsku, Rakousku a Portugalsku. V roce 2019 se setkala nejvýznamnější německá organizace věnující se filmové výchově Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V. (DFF) s holandským Eye Filmmuseum a Taartrovers a v pilotním roce vyvinuli s řadou odborníků metodiku, design „hracích“ karet.