O nás

Filmově-výchovný program pro děti ve věku 3–6 let

Audiovizuální výchova patří k jednomu z nejdůležitějších světových trendů, které reflektují obrovský dopad audiovize nejen na děti a mládež, ale i na společnost jako takovou. Děti, a to i v té nejmladší věkové skupině, jsou v této době obklopeny nejrůznějšími filmy a videi, které v různé míře "konzumují" každý den. S dětmi v této nejzranitelnější skupině často nejsou vedeny diskuze o tom, co viděly a jaké to v nich vyvolalo pocity, nebo se na zhlédnutá videa a filmy nenavazuje kreativními činnostmi.

Cinemini je původem z německo-holandského prostředí

Projekt Cinemini europe vznikl v roce 2019 v holandsko-německém prostředí, aby poskytl dětem ve věku 3–6 let možnost o audiovizuálních dílech komunikovat, mluvit o svých pocitech a snímky kreativně zpracovávat v navazujících aktivitách. Tím v dětech vyškolení lektoři rozvíjejí kritické myšlení a pomáhají jim chápat svět skrze film.

Spolek krutón je českým realizátorem projektu Cinemini

Tento unikátní projekt holandsko-německého původu jsme v roce 2023 začali realizovat i u nás. V České republice za projektem Cinemini stojí spolek krutón, který se audiovizuální výchově věnuje už více než 15 let. Spolek byl založený s myšlenkou propojovat děti a mládež skrze film a realizovat v českém prostředí filmově-výchovné projekty, které v něm dosud chyběly. A Cinemini je jedním z nich.

Děti a mládež, pro kterou spolek krutón filmově-výchovné programy organizuje, se pod vedením vyškolených lektorů učí přemýšlet nad světem kolem sebe, rozvíjejí své estetické cítění, učí se přemýšlet kriticky a formulovat své názory.

Aktivity spolku krutón

Spolek krutón dále organizuje současný filmový festival Young Film Fest, který probíhá v Centru současného umění DOX a v Kině Kavalírka, spoluorganizuje Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK a Audiovizuální centrum. Do aktivit spolku spadá též projekt Young & Short, který mladé diváky pasuje do rolí filmových porotců a nechává je sestavit vlastní distribuční filmové pásmo ve dvou věkových kategoriích 12–14 a 15–19 let. Spolek též provozuje artové Kino Kavalírka na Praze 5.